เวลารักใครมาก ทำไม ถึงต้อง หวง ห่วง เค้ามากจน ทำให้เราระแวง หรือ เค้าทำให้เราคิดและระแวงเอง

บอร์ด ความรัก,เวลารักใครมากทำไมถึงต้องหวงห่วงเค้ามากจนทำให้เราระแวงหรือเค้าทำให้เราคิดและระแวงเอง ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย อย่ารู้เหอะ เศร้าอยู่ ทำไม คนเรา พอรักใครมากๆ ถึง  คืดมากเรื่อยไป จนระแวง หรือเค้าทำให้เราระแวงไปเอง