กลอนของเพื่อนรัก บทที่ 2

บอร์ด ความรัก,กลอนของเพื่อนรักบทที่ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย the meเรียน เรียน ลอก ลอกไปนอกก็เยอะเรียน เรียน เลอะ เลอะไปเจอะไม้เรียวเรียน เรียน ลุย ลุยไปคุยโรงพักเรียน เรียน รัก รักไปพักโรงแรม